зареждане ...

ПPOEKT BG05M2OP001-3.005-0004 „АKTИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" ( „АПСПО“)

http://xn----8sbhdcyvq5n.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%90%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%9E%20%D0%94%D0%93.pdf

 • Календар
 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор:

  Диана Росенова Начева   

  Тел.:

  0879306462

  045542064


   

  Имейл:

  dg.dilyana@abv.bg

  info-2004129@edu.mon.bg