зареждане ...

    ДГ „Диляна“ започва съществуването си през 1962 г. като част от новосъздаденото училище в село Трапоклово. Години наред тя е сезонна детска градина, била е и полудневна група. След закриване на училището се превръща в седмична детска градина „Георги Димитров“ с 3 , а в последствие с 4 групи и се помещава в цялата училищна сграда. През деветдесетте години седмичната градина се закрива и се преобразува в целодневна детска градина с ново име „Диляна“, в която остават 2 целодневни групи от селото, в последствие – само една. Повече от половината от сградата на бившето училище остава необитаема.  

     В началото на  2000 година ЦДГ „Диляна“ и още 4 целодневни градини в съседните села с решение на Общинския съвет се преобразуват в полудневни групи. През месец септември същата година само ПГ „Диляна“ отново е възстановена като ЦДГ. 

     До 2013 г. ЦДГ „ Диляна“ се помещава в част от сградата на бившето училише, която вече е стара и порутена. През 2013 г.  се премества в нова сграда, построена от Военен отдел на посолството на САЩ в България. От 2016 г. ЦДГ „Диляна“ е ДГ „Диляна“.

    През септември 2016 г. към ДГ „Диляна“ се присъединяват още 4 полудневни групи от селата Горно Александрово, Блатец и Глушник. Така ДГ „Диляна" вече разполага с една група с целодневна организация в с. Трапоклово и 4 групи с полудневна организация в други населени места. Общо в ДГ „Диляна“ се обучават над 100 деца.

    През 2020 г. се извършва ремонт на сградата в Горно Александрово с цел трансформиране на двете полудневни групи в една целодневна. След приключване на ремонта и оборудване на помещенията, в началото на учебната 2020/2021 година започна функционирането на новата целодневна група в село Горно Александрово. 

На този етап ДГ "Диляна" разполага с 2 целодневни и 2 полудневни групи, всяка в различно населено място.

 • Календар
 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор:

  Диана Росенова Начева   

  Тел.:

  0879306462

  045542064


   

  Имейл:

  dg.dilyana@abv.bg

  info-2004129@edu.mon.bg