зареждане ...

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ДГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

http://xn----8sbhdcyvq5n.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%97%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%93%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%202022-2023%20%D0%A3%D0%A7_%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9005102022.pdf

 • Календар
 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор:

  Диана Росенова Начева   

  Тел.:

  0879306462

  045542064


   

  Имейл:

  dg.dilyana@abv.bg

  info-2004129@edu.mon.bg