зареждане ...

Организация на учебната дейност

В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и индивидуалност. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на  ежедневна работа на целия екип.
 
Образователните направления:
 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Музика
 • Конструиране и технологии
 • Безопасност на движението
 • Седмичните разписания на задължителните форми на организация в целодневните групи в детската градина са разработени в съответствие с изискванията на ЗПУО.

 • Календар
 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор:

  Диана Росенова Начева   

  Тел.:

  0879306462

  045542064


   

  Имейл:

  dg.dilyana@abv.bg

  info-2004129@edu.mon.bg