зареждане ...

Организация на деня

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ГРУПИТЕ ЗА ДЕНЯ

Съгласно изискването на ЗПУО, Наредба № 5 за ПУО и Програмната система на детската градина.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДГ

ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ


 

/от 15.09. до 31.05./

Часови ИнтервалДейности: 
 6.00 – 8.30 ч. Приемане на децата, игри, дейности по избор на децата, утринна гимнастика.
 8.30 – 9.00 ч.Подготовка за закуска и закуска.
9.00 – 10.30 ч.Основни форми на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации по образователни направления.
10.30 – 10.45  Подкрепителна закуска.
10.45 – 12.00  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри на открито, занимания по интереси, разходки, наблюдения; дейности, организирани от детския учител.
12.00 – 13.00  Подготовка за обяд и обяд.
13.00 – 15.00  Тоалет, следобедна почивка.
15.00 – 15.30  Тоалет, следобедна закуска.
15.30 – 16.30  Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри на открито, занимания по интереси, разходки, наблюдения; дейности, организирани от детския учител.
16.30 – 18.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата.

 

ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДГ

ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ


 

/от 15.09. до 31.05./

Часови ИнтервалДейности: 
 7.00 – 8.30 ч.Приемане на децата, игри, дейности по избор на децата, утринна гимнастика.
 8.30 – 9.00 ч.Подготовка за закуска и закуска.
9.00 – 10.30 ч.Основни форми на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации по образователни направления.
10.30 – 10.45 Подкрепителна закуска.
10.45 – 12.00 Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - игри на открито, занимания по интереси, разходки, наблюдения; дейности, организирани от детския учител.
12.00 – 13.00  Изпращане на децата.

Определените дейности в организациитe може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата!

 

 • Календар
 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор:

  Диана Росенова Начева   

  Тел.:

  0879306462

  045542064


   

  Имейл:

  dg.dilyana@abv.bg

  info-2004129@edu.mon.bg