зареждане ...

Групи

Детска градина „Диляна“ е с 2 целодневни групи /1 в с. Трапоклово и 1 в с. Горно Александрово/ и 2 полудневни групи – 1 в с. Блатец и 1 в с. Глушник.

За учебната 2022/2023 година разпределението е следното:

1. Целодневна група  „Трапоклово“  

2. Целодневна група "Алекс"

3. Полудневна група „Глушник“

4. Полудневна група „Блатец“

 

 

 • Календар
 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор:

  Диана Росенова Начева   

  Тел.:

  0879306462

  045542064


   

  Имейл:

  dg.dilyana@abv.bg

  info-2004129@edu.mon.bg