зареждане ...

Обществен съвет

             На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 01.01.2017 г. в детската градина функционира Обществен съвет в следния състав:

 

Председател на обществения съвет:

 • Тинка Георгиева Андонова

 

Основни членове: 

1.  Радка Илиева Йорданова

2.  Кута Димитрова Йоскова

3.  Радка Костова Йорданова

4.  Кирил Киров /кмет с. Трапоклово/ - представител на Община Сливен – основен член

 

Резервни членове:

1. Мата Станкова Йорданова

2. Атанаска Генчева Йорданова

3. Магдалена Любомирова Димитрова

4. Мария Димитрова Йорданова

5. Петър Костадинов /кмет с. Горно Александрово/ - представител на Община Сливен – резервен член

 

 • Календар
 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор:

  Диана Росенова Начева   

  Тел.:

  0879306462

  045542064


   

  Имейл:

  dg.dilyana@abv.bg

  info-2004129@edu.mon.bg